Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALCIBIADES.

DE JONGMAN. (*)

'Thans waren alle banden verbroken» die tot nog toe, ten minften eenigzins, den vuurigen Jongling beftuurd en bedwongen hadden! — Het opzigt van perikles, de leiding van socrates, de eergierige Liefde voor aspasia, — alles was nu weg! — Hy kende geen andere Wet, dan de Hem zyner Driften; .— geen ander Recht dan zynen Wil, en beproefde geene zwaarigheeden der Ondergefchiktheid of der Behoefte,

die

(») Wy verkiezen hier liet woord Jongman, by vvyzc van een middenweg tusfchen den Itaat van Jongling en dien van Man. Dit, hoopen wy, zal Sïcene berisping ontmoeten, üe Natuur zelf geeft dit aan de hand: want van de twintig tot de vyf. entwintig jaaren, is te veel om een Jongling, en te weinig, om een Man te kunnen hecten. II. D £ E L. A

Sluiten