Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JONGMAN. SI

de overige flappen, zyn de flappen eener

gekrenkte Liefde ; eener Liefde , die

niets meer te verliezen had! Dergelyk eene omftandigheid, dit zult gy zelf my moeten

toeitaan , veröntfchuldigt veel. Maar,

heb ik trotschlyk getragt u te verwerven?—. Ik? — Zie om u heen, glicerion! en noem my het Meisje, naar welks bezit ik zo aanhoudend en vuurig geftreefd heb! Ware ik niet blind voor duizend wenken en flegts ziende voor uwe bekoorlykheeden? Ware ik niet in den Circus, in de Spelen en Feesten fteeds zo digt by u , als ik ilegts kon? Was eindlyk myne cerfte Liefdeverklaaring

niet zo befcheiden, als mooglyk ware ?

Indien ik misfchien niet zo onderdanig, zo nederig gekroopen heb, gelyk wel anderen, die het ftof van uwe voeten kuschten; indien ik gevoelig fcheen te zyn, toen gy Tny, fpottende, zulk eene langduurige beproeving

voorfloegt, ó! Eedenk dan , dat ik al-

cieiades ben ! dat de Natuur , toen zy my vormde, my ecnen magtigen gloed inftortede! Deeze verwarmt, maar verteert ook, en het is onmooglyk denzclven te verbergen.

Gl. Des te raadzamer is het dan ook, zig voor uwe nabyheid te behoeden.

Alc. En echter is er in de ganfche Natuur

Sluiten