is toegevoegd aan uw favorieten.

Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid; treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63 WILLEM TELL.

Straks nederwerpen op den wreeden dwingeland. Zyn krygsmagt raakt 'er door in wanorde, en wy allen, Wy kunnen op die wyz' hen fchroomloos overvallen, Terwyl de boog en 't zwaard den ftoet van dien tiran, Alsdan te zeer verfchokt, geheel vermeestren kan, Daar niets , cm zich met vrucht voor onze magt te dekken, Dan de omgeftormde puin hen kan tot fchutsmuur ftrekken.

MELCHTAL. Kloekmoedig vrind! uw taal ftelt ieders hart in gloed. Lees uit het oog van 't volk den waarcn heldenmoed: De ze^e of dood...

TELL.

Ons volk kweekt altoos zulk gevoelen. Maar, braave vrinden! laat ons flechts één wit bedoelen. Wie't lot trotfeert, doet niets... men dwing' het dat het bukk': Een onverwrikbre moed krygt byftand van 't geluk. Wie zege of dood verkiest gaat menigmaal verloren; Zweert te overwinnen: 't zal niet vruchtloos zyn gezwooren.

EINDE.