is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H l L I B E R I V.

E EN-EN-Z E VENTIGSTE TITEL,

VAN

BEWEERINGE

DOOR EEDT.

CAPITTEL ï.

j. Wanneer de Eed plaatfe heeft. 2. Te weten, de zaake ten halven beweerd zynde. 5. Van wat Eed hier gehandelt word.

4. Definitie van Noodlyken Eed.

5. Waarom zoo genaamd ?

6. Partye denzelven niet willende doen.

7. Oorzaken om den Eed te recuferen.

8. Voor den Eisfcher.

9. Voor den Verweerder. 10. Ingevalle de Juge den Eisfcher, ent voorzien van alle Beweeringen, den Eed oplegt. ir. Wien deze Eed gedefereert word.

12. Wanneer den Eisfcher?

13. Wanneer den Verweerder?

14. De Verweerder min dan ten halven zyne Exceptie beweerende..

I y-17 00 wanneer nu geflbten zyn alle wegen, en benomen alle middelen, om /j 't geen ten halven geprobeerd is, voorts ten vollen te beweeren: zo neemt de Juge zyne toevlugt tot opiegginge van den Eed (j ).

II Ik zegge ten halven: want 't geene gantfch genoegzaam en volkomelyk beweerd is door Getuigen, Inftrumenten of anderzints, behoefd niet vorder beweerd te worden doo°r afneminge van den Eed. Wederom , 't geen gantfch niet geprobeerd is, behoefd ook niet beweerd te worden door den Eed, overmits % zelve"als dan zoude zyn maar half beweerd; uit 't welk geen voordeel zoude zyn te verwagten. t III. De Rechtsgeleerden ftellen. Cturbato fane Judiciario ordine) alhier veele

Speciën

Cl') In his qua dependent ab animo alicujut, 1 fit. ff. dejuram. a&uque priv. Hippol de Mar.-flatur ditto ipfius cum Juramento, quia aliter sil. ad Rubr. de fidejujfor. n. 40. rjf 41.. «** 'trobari non pojfunt, Gi,, » l. I. §• 2. verb. ufus 1 plures autioritates allegat.