is toegevoegd aan uw favorieten.

Manier van procederen, in de provintien van Hollandt, Zeelandt en West-Vrieslandt, belangende civile zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TI TUL US LX XI. CAP. II. 2r>

1 4- te* 'Mioni. § hoe autem judicium. 8. D. de damm nfeft. Vxde Ferrar. mform. refp. rei conyenti. §. jurejur. nnm. i2

CAPITTEL I I r.

Hoe de Eedt gedaan werd.

T^eze word by Partye geprefteerd, Weder-partye daar over reciteerd of JLJ gecontumaceerd zvnde : is ander* krarbrpi™™ ^r - 7 , geciteerd or Jafon. in d. I admonendi beland. ConJ! cSv? H' ™ ' *" ****

CAPITTEL IV.

* SPenZf!eyhn DefinÜive I ntr^ ™den.

*. Wanneer'alzulke Sententie mag ge- | 3* * *A

«finnart j3S Abfoluüe of van Condemnade. i. Z. ,. fi„ d,

-«*.. tagevaUe „ad^ni ^^yS> SSSS^fö

en

door de perfoon zelve, maa?ook doór'e^ f rPmn^ ^prsfteerd worden, niet fieebts magtigde daartoe fpeclale Procuratie heefi H nPSrg^"v^T1^ lD- Wanneer de GeMatth^us dc Probat. Cap. j. n U 2 " WannPPr h r°°t ™ 3- B- 50 Deel §. 2. &> A. toeftemt. Lbyserus Mtff. ad ff. Tom. 31 Spec iïï th 1 fTllT(:fQldQ weder-partye daar in afwezenheid of uhlandigheid van den geen wien Sn v f" ten ? ' Wanneer de verre Voet ad tit. ff. de furej. Lm. 1. g ' Wlen een Led opgelegt is, zulks vordert.

Ibid. Geprefleerd. j Wanneer iemand bv den Hove p.„ p0/i ^ j „ geert, ls het niet genoeg, dat door denzeK

confcientie ende tyM.W«„ ofte Vrouwen waarheid mair hi 1g °f?.fh™atle gefchiede Sy«a

magtig, als een eenig onderzoeker der £nn*U nl^v^L™ Gorf *»

v*i <fc« 28. Maart 1588. te vinden in de 1)//"W J?7/?/g P"6 0rrd™">*i' van den Hove Gr. Pl. B. 2. ö«; ^g. I427. ^ Hierom is'aknnf icT vo<3- ^- 4- en in 't Eed gebruikelykte leggV de wo?SS? zlt«K tó^0^8 P°™uö« v«i den

Cap. IV. S 2. Geretraüeerd kan worden 1 Dateen Tin h« . ^Imagtig.

geert uit hoofde van naderhand ontdekte nieuwe bewvVPn ' de" Reiter by Vom'^e geiniimmet de eenftemmige leer der D. D. ov^yïi7 ad tü geretra|eerd kan worden, koomt

41. Deel. £ j **# rfe »»■». 30. dog het «

meer