is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERHEDEN DAAR TOE BETREKICELYK. 105

Indien wy nu van den beginne der Groenlandfche Visfcherye af, tot aan het jaar 1778 ingeflooten, volgens deeze rekening een be« fluit trekken , zullen wy bevinden , dat de uitgaave van den jaare 1669 af, tot den jaare 1778 ingeflooten' toe, en dus in één honderd en tien jaaren bedraagt,

166*9 •) f Ontvang van 1669^

tot > ƒ 15,010,000 tot ?■ ƒ 19,295,000

16783 1678J

1679 tot 1688 26,350,000 1679 tot 1688 27,258,000

1689 — 1698 13,206,000 1689 --- 1698 24,134,360

1699 --- 1703 21,658,000 1699 — 1708 26,385,120

1709 — 1718 16,577,000 1709 — 1718 22,706,160

1719 — 1728 17,414,000 1719 — 1728 18,002,880

1729 --- 1738 10,014,000 1729 — 1738 13,441,680

1739 — 1748 i6,762,-88o 1739 — !743 23,779,424

1749 — 1753 I5,7i43i 20 1749 — 1753 17,933^30

-759 ~ 1768 14,954^9° J759 — !768 16,120,782

1769 — 1778 10,233,780 1769 — 1778 13,129,734

ƒ I77-.893-970 ƒ222,186,770

Dus zyn in die honderd en tien jaaren gewonnen , vier-en-veertig millioenen, twee honderd, twee-en-negentig duizend ën acht honderd guldens.

Ontvang ƒ 282,186,770 Uitgaav ƒ 177.893,970

Rest ƒ 44,292,800

II. Deel.

O

In