Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO VERHANDELING OVER DE GEPHLOGISTEERDE

Alle de verwen welke ik onderzogt heb , (zie noot a p. 3.) hebben in 24 tiuren 32 cubick duimen lucht, tot 27 en 26 cubick duimen doen inkrimpen.

Ander half oneen hepar fulphurïs (een chemifche bereiding, welke veel phlogifton uitgeeft) heb ik in 32 cubick duimen lucht gefteld, en bevonden, dat dezelven in zes dagen tot op 26 cubick duimen verminderd waren.

Dezelfde hoeveelheid lucht is door één once terebinthyn-olie, in drie dagen, tot op 28 cubick duimen gebragt.

E. De lucht ondergaat ook vermindering, wanneer zy met eene zekere hoeveelheid falpeterlucht vermengd wordt. Indien men zeer zuivere falpeterlucht met twee en één half maal zoo veel gewoone lucht vermenge, zoo verlieft deeze daar door het zesde gedeelte van haare uitgebreidheid.

Uit deeze ondervindingen blykt het dan: dat de vermindering der lucht door het aanneemen van het phlogifton niet meerder dan een vierde, een vyfde, of een zesde van haare uitgebreidheid bedraagt.

Wanneer de lucht, terwyl zy phlogifton aanneemt, op kwikzilver ftaat, zoo ondergaat zy geene vermindering , het zy zy gephlogifteerd wordt door verrotting, of door de phlogiftifche uitvloeyzelen van verwen , terebinthyn-olie of andere ftoffen. By de ademhaling der dieren, waarby de lucht insgelyks gephlogifteerd wordt, ondergaat zy ook niet de geringfte vermindering, wanneer zy op kwikzilver ftaat; alleenlyk kan ik omtrent de lucht, die door vuur of vlam ge-

phh>

Sluiten