Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALCIBIADES.

ai

■ D E MAN.

de eerste iiei.ft van zynen MAS' lyken ouderdom.

"Wanneer eene onbeperkte Staatzugt zig van het hare van een eenig Man meesteresfe maakt, dan werkt zy daaden door hert uit, die zyne bedaarder denkende Medeburgers billyk verwonderen ; hem zelf maalt zy onophoudlyk een beeld voor dc oogen , nog <n-ooter dan de grootfte zyner verrigtingen. De Overwinnaar der Aarde acht een begin te weezen, het geen met goed recht een voleinding zou kunnen zyn ! Wanneer, in een. {tillen, nagt de gemeene Macedoniër zig vermaakt in het fcheemrend licht der vriendlyke Maan, dan ftort zyn Vorst traanen, om dat hy deze lichtende Bol niet bedwongen heeft , noth bedwingen kan. III. Deu A Doch

Sluiten