is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7<S ALCIBIADES.

leegenheid, die zy hadden, om roem te behaalen , benydeden! Daar fcheidden de tederlievende Egtgenooten van hunne weenende Wederhelften! Ginds kuste de Vader zynen Kweekeling en rukte zig los! elders ftrekten te vergeefsch de Gade naar den Gade, de Moeder naar den Zoon, en de Broeder naar den Broeder de armen uit ! De trommels rommelden en de Schaaren gehoorzaamden dezelven. ó Hoe menig hart, dat vrolyk gepocht had ten tyde der aanwerving, iloeg thans bekrompen en benaauwd, nu het op een daadlyk fcheiden ging! — ó! Hoe veelc droomden 'er van toekomstige Overwinning en buit,, die 'er in weinig weeken niet meer weezen zouden! Geloften in menigte vloeiden 'er van duizend lippen. Uit gouden en zilveren Bekers dronk men den affchiedswyn, en plengde 'er een gedeelte van op den grond, ter eere van de Schutsgodin. De behoorlyke Offers voor Hooger Magten werden door de Priesters, op hooge altaaren, geofferd. De Lofzangen werden opgeheven; en de Herauten begonnen den Kryg uitteroepen.

Nu waren de Schepen geladen; de zeilen bygezet; de ankers geligt; de Wimpels waaiden en de Roeiers teegen aan den arbeid.

Men