is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E MAN. ea-

| ten; deels om dat hy voornaamlyk hoopte «hermokrates nldaar aantetreffen. Hy I misgiste zig ook niet. Reeds den volgenden morgen vernamen zy, dat men eene magtige I Vloot had zien kruisfchen en de koers naar j ^en Jajifchen zeeboezem neemen (*). Zy (helden naar Teichiusfa en vonden de Sirakufers aan land. Zy gingen verder en lieten zig naar hermökrates brengen. Als nog i verzweeg alcibiades zynen naam, en beval ook antiochus dien te verbergen. Zy werden als Joniers aangediend, en vonj den den Veldheer in zyne tent, onder eene ; menigte van Seheepsoverften, waarmede hy { over het vervolgen van hunnen togt, bei raadflaagde.

Alc.

C *) Jofus of Jaspis was eigenlyk een der Caj rifelie Eilanden, en lag zo naby het vaste Land, dat ■ veele oude Schryvers Jasfus tot het eigenlyk Caria i rekenen te behooren. Vermits het zeer digt by Miletus lag, en twee zeeboezems had, was het voor HErmo rates ten hoogden gefchikt, uit hoofde van de onzekere gefteldheid der zaaken te Miletus. Voor 't overigen bevonden by hermökrates zig | eenige fchepen der Peloponnefers.

P 2