is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a-3 ALCIBIADES.

.A.lc. (regt toe °P Hermokrates aantree' dende-) Zoon van hermo»! de tydingen, welken wy u brengen, zyn gewigtig, maar zy klinken niet wel voor veeier ooren.

Herm. En wat betreffen dezelven?

Alc. U,Miletus , en den geheelen oorlog!

Herm. (Lachende.) Dan zyn zy zekerlyk van eene groote uitgeftrektheid, en denk» lyk ook van aanbelang. (Tegen zyne Over- i Jien.) Laat my alleen. (Tegen Alcibiades.) Maar, vreemdeling! waarom kent gy my zo s ten éerften?

Alc. Om dat niet de verkiezing ,der 'Sirakufers alleen, maar ook zigtbaar de Na. tuur zelf u ten Veldheer maakte.

Herm. Zeer verpligtvoor uwe loffpraak. Is uw berigt even zo goed als deeze uwe reden ?

Alc Niet geheel en al! Ten ware, dat I men al dat gene goed wilde noemen, wat. ons nuttig worden kan. HermokratesiI ik ben een Afgezant van Miletus, die u, inV den naam van deeze groote cn ryke Stad be-1

zweert, j