is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(122 >

VYFDE HOOFDSTUK.

Befchryving van een toeftel om te toonen, dat door de verbranding

van kool in gaz oxygène koolzuur wordt voortgebracht. $7

ZESDE HOOFDSTUK.

Befchryving van een toeftel om de voortbrengsels van de verbranding

der oliën te onderzoeken, 6*

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Befchryving van een toeftel en van proefneemingen ter ontbinding van

alcohol, 72

ACHTSTE H~ö~UTTr 5" TTJ K.

Befchryving van een toeftel om de oxidatie der kwik op eene ge*

maklyke wyze aan te toonen 3?

NEGENDE HOOFDSTUK.

Befchryving van een toeftel voor de oxidatie van het yzer. £1

Befchryving van een toeftel om proefneemingen met verfchillende luchtzoorten boven kwik geuiaklyk en nauwkeurig te kunnen doen. 95

TIENDE HOOFDSTUK.

Bcfchrvving van toeftel en proefneemingen om r.an te toonen, dat ce verfchillende vochten in luchtvormige of veerkrachtige vloeiftoffen veranderen , wanneer zy in 't ydel worden gebracht, of wanneer de drukking der dampkrings-lucht op dezelve ten Haasten by is weggenomen. 99

ELF-