is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°"3 )

Het vermogen van de ontlaading deezer battery blykt uit de volgende verfchynzelen.

1) Wanneer zy zich ontlaadt over den rand van één der fieszen, zo fmelt zy de oppervlakte van het glas, waar over zy loopt; waar door het glas ruwe ftreeken verkrygt, die meer dan | duim, en zomtyds i duim breed zyn.

2) Wy hebben de ontlaading laaten gaan tusfehen twee vlakke oppervlakten van twee ftukken yvoor, waarvan men de rechtftandige doorfneede op plaat V (fig. 6) in haare waare grootte ziet afgebeeld. In het bovenftuk waren de twee koperdraaden a b en c 'd, welker einden b en d aan de onderleggende oppervlakte van dit ftuk één duim afftand van elkander hadden; door deeze koperdraaden lieten wy de ontlaading gaan. Dezelve moeft dan tusfehen de yvooren vlakken zich eenen wech baanen. Wy hadden op het bovenfte ftuk yvoor een houten cylinder gefteld, welke 4 duimen lang was, en deezen bezwaard met twee gewichten, elk van 1 fg. By de öntlaading wierden deeze beide gewichten ter hoogte van omtrent vier of vyf duimen, zo na wy dit zien konden, opgelicht, en de beide ftukken yvoor wierden hier by in veele brokken geflaagen, die zich wyd en zyd verfpreidden.

3) Wy hebben de ontlaading deezer battery laaten gaan door vier boeken gewoon fchryfpapier, het geen op verre na niet van het dunfte zoort was. Elk boek 24 vel en dus 48 bladen hebbende, zo waren er in deeze 4 boeken te zamen 192 bladen. Door

X 2 dee-