is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

De verfchynzelen deezer kalkvezels, op de aangehaalde plaats befchreven, heb ik nu ook nauwkeuriger nagegaan, en derzelver oorzaaken nagefpoord; dan daar deezen tot het tegenwoordige onderwerp weinig betrekking hebben, zo zal ik dezelven gevoeglyker in het vervolg kunnen verhandelen.

IV.

Het roode koper dat metaal zynde, het geen het minst fmeltbaar door eleétrifche ontlaading is, zo wordt het ook door dezelve het bezwaarlykst van alle de metaalen tot kalk gebracht: te vergeefsch heb ik getracht door de volkomene laading van onze battery § duim rood-koper-draad van £g duim middellyn te verkalken. Om dit metaal te verkalken heb ik my van dunnere draaden moeten bedienen. De fchoonfte teekeningen hier van verkregen , zyn van verkalkt koper-draad, van ^ duim middellyn. Plaat IV. B. vertoont een gedeelte der teekening, gemaakt by de verkalking van 12 duimen van het gemelde draad, toen er de volkomene laading van onze battery doorging. Naderhand bevond, ik, dat de teekeningen, door de verkalking van dit draad gemaakt, doorgaans fchooner zyn, wanneer ik hier toe eene kleinere battery gebruikte. Plaat III. B. verbeeldt het grootfte gedeelte det teekening, gemaakt door 90 voeten bekleed glas door 12 duimen van het zelfde koperdraad te ontlaaden. In zommigen deezer teekeningen beflaat de geele kleur de meeste plaats; in anderen is meer groen; de meesten zyn geheel en al paarschachtig bruin^

L a By