Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 - over den hollandsen smaak

dorf, als ook de befaamde Cartons te Hamptoncourt in Engeland.

Het zoude myn beftek .verre te buiten gaan, wanneer ik alle de beroemde meesters van deeze en volgende Itaüaanfehe Schooien, afzonüerlyk wilde karakterifeeren , te meer daar zulks door den Heer volkman in zyn reisboek door Itahe gedaan, en in de Nederduitfche vertaaling te vinden is. (£)

tulio rómano, penni polidoor, perrin-

„el vago, barotio, t. en f. zuchero, a. tempesta, arpino, caravaggio, spanjoletto, feti, lanfranc, cortona, sachi, passigniano, testa, c. dolci, brandi

carlo maratti, lücajordano, chiro

ferri, gauli, calabrese, passeri, solimena, sebastiaan conca, battoni

b l a u-

van Mander, le Lomie , de e n f kafiaanfch' Vafari, Baldinucei Lomaz-

in 't Hollandfch vertaald is . En ^^Sm^Moèahl{ Barufaldi, Liczo, Vetriam, Za"° >' gfj? DZ.enici, Borgbint In het Franfch

w pfl/«/;, ?2 ™T ScMders der Italiaanfche Schooien.

Felebien, Oefienreieh enz. allen van de SctoWefs «P ^

Modernen par A. T. Harms Strasb i 5- >. ^ { ^ de Italiaan.

e, Cbronologique des Pemtres par.fh"'fn^'Q ^ g'eplJatst. fche Schilders ook in een gefchted- en rydki»*ge o yg ^

(i) pompeo battoni, die, g:iya. ik p den Komng

leGft- is van het «jfe* tot het ^jg^^^S is door den van Prnisfen, zyn verfche.den zyn ^rken en ^ ^

Heer oestenreicb, m de belcnr>vin„ ae ' k korte ie-

van Sans Souci uitmaaken, befchreeven, « 18 ^«by^ ^ venfchets van deezen meester gevoegd • °»der ^'^P Broeder, den

tfafbeeldfels van aen tegenwoo.d^n Keizer, « * Rpme', in Afo/***r

Bjornflahls reizen Hde deel, bl. ioo., ioi.

Sluiten