Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de teken- en schilder- kunst. 33 tisio carloni, borzoni, procacini, seaa-

ni, cignani, franceschini, en in de Iandfchappen castilione, en quaini zyn de overige voornaame Schilders die deeze School uitmaaken de venetiaansciie school munt boven de dne andere Italiaanfche Schooien uit, in het koloriet, in de harmonie der verwen, glanzende tinten en een cierlyken ftyl; welke van haar door geheel Europa zyn verfpreid geworden. Vouet bragt ze in Frankryk, Rubens in Vlaanderen, en Lucas Giordani in Span jen over.

In de tekening is deeze de. minfte der Italiaanfche Schooien; haare poging is de waare natuur te fchilderen, van daar heeft zy mogelyk zo veele voortreffelyke Portrait -fchilders uitgeleverd. De beroemdfte deezer School is na Bellini en Georgwne

titiaan da Vecelli, welke zo veele treffelyke werken vervaardigd heeft. Zyne famen(tellingen hebben niet die verhevenheid als die der meesters van de andere Schooien, en men vind zei.6 ftootende onwaarfchynlykheden in zyn hiftorifche voorftellingen : zyne tekening der naakten heeft wel iets ideaals,' maar niet van de fchoonheid der Antiquen : dan in her koloriet is hy een eerste meester, waarheid en leeven heerfcht er ten deezen opzigte in zyne beelden; zyn licht en bruin is wel 't voordeeligfte uit het leeven, als by toeval, maar niet met kunst, gezogt; zyne landfchappen munten uit door de zonderlinge werkingen van lichten en kragtige uitdrukkingen der voorwerpen; doch vooral is hy door zy-

E ne

Sluiten