Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H E C T E A E S T I r,T A N D- A. 2^

Athenienfibus nulla religione culta; quemadmoduni et retinuerunt peculiares quosdam ritus, ab aliis non obfervatos. (o) Alio in loco Ifagoram illuftri quidem familia natum dicit, at cognatos tarnen ejus Jo vi Cario facra facere. (o) Hinc nempe ftudet evincere, Ifagoram illum Carem proprie fuisfe, quamvis poftea Athenienfibus esfet infertus.

Posfent alia complura hujus generis loca adferri, fed ea, quae adfcripfi , propofito meo fatisfacient. Nihil aliud enim cupio oftendere, quam eonfilium Herodoti id fuisfe, ut veram gentium patriam, lieet per earum migrationes obfcuratam, vel vulgo ignoratam, quaereret, ac declararet; eamque praefertim ob causfam tam diligenter facra et facerdotes eum confuluisfe exiftimo. Sed res illa, quoniam veteri hiftoriae magnam lucem adfundit, paullo accuratius ab origine repe.ti meretur,,

§ XI. Familïae, in civiles focietates nondum defcriptae, atque coaétae, nee communia templa habere folent, nee eosdem Deos colere. Immo non tantum familiae, fed et finguli quoque homines, peculiare aliquod numen tutelare fibi fïngunt, atque adoptant, quorum ideoque infinitus numerus deprehenditur inter illas nationes, quae res civiles et fa* cras communicare nondum didicerunt. (j>) Omnium.

er-

(») Lib. F,c.6l. (o) HF.RODOT.F, 66.

f» Pertinent hoe ridiculi illi Dii, quos barbari AFricae fibi peculiares actJbscere, et colere folent, quosque Feiiches vocant. Inde noftris diebus novum vocabulnm Fetkbisme fuit efh'ftum, quo Gallos, Germanos, et Anglos uti viuoeo,,curn liujusrnodi facra iinguiorum. volunt defignarc

Sluiten