is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door Teyler's Tweede genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rï E C T E AESTIMANDA.

rae gradum pervenerunt, et infelicisfimus faepe confenfus adpareat inter deliros etiam atque monftrofos ritus, quos in variis terrarum orbis pJagis receptos legimus.

Quis nunc nefcit quam mirifice ipfa facra, et opiniones de natura divina plerumque concordent inter populos, qui 'etiamfi ne fama quidem fe mutuo norm t, in eadem tarnen haerent barbarie? Aut quis noftris temporibus negaverit, fanguinem humanum aras multarum gentium infecisfe, quin et fuisfe, quae carnes numanas vorarent, et esfe in hodiernum usque diem? de quibus tarnen fimilibusque rebus majorum noftrorum memoria multum litigatum novimus. Denique et cesfat nunc libido ifta, quae olim plerosque eruditos tenebat, ut, fimilitudine quadam inter ritus diverfarum gentium inventa, mox et levisfimis quoque argumentis communem earum patriam conarentur fuperftruere.

«iftiai KvvpUiu ?Mm itiian ne mu$ twi

§ III. Paullo plenius haec exponenda putavi, ut ■certiori judicio utamur in aeftimanda fide earum rerum, quae de moribus, ritibus, et vita publica privataque gentium minus cultarum per Herodotum tradita accepimus. Si hic igitur talem illorum hominum det notitiam, quae vitae rudis et barbaricae no* tis, fagaci noftrorum inprimis temporum cura detectis, refpondeat, ftabit fides patris hiftoriae, fin minus haud parum ea infirmabitur.

Adferamus igitur quosdam locos, qui ad hanc difputationem debent referri.

K 2 In