Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?-)

by eleftrifehe wryvers noodzaaklyk is, om daar van de fterkfte uitwerking te bekomen.

Ik heb dit gebrek geheel weggenomen, en te gelyfcer tyd het aanbrengen der wryvers zeer gemakly k gemaakt, door eenen eenvoudigen toelïel, welken ik nu befchryven zal- AA (fig: i, PI. III) zyn twee yz eren veeren, dooreen yzeren plaat Bverëenigd, maakende met dezelven twee fcharnieren c, c. Men ziet de platte of,breede zyde van een van deeze veeren in fig: 2. X F 18 een fchroef, door welke de beide wryvers tegen de oppervlakten der fchyf worden aangedrukt. De wryvers zyn vast gefchroefd aan de yzeren plasten Dd,Dd, door de fchroeven »,»,»,», en deeze yzeren plaaten, die if lyn dik zyn, zyn vereenigd met de vCCren a,a, door fcharnieren, die aan de achterzyden van deeze plaaten zyn, en waar van de aszen gg nauwkeurig in 't midden van derzeiver langte liaan. Fig: 3. geeft de dwarfche doorfneede van een van deeze fcharnieren. Deeze vereenigmg der wryvers met de gemelde veeren, door zeer beweeglyke fcharnieren, brengt te weeg dat wanneer men dezelven door middel van de fchroef F F tegens de oppervlakten van de fchyf aandrukt, zv de beiden oppervlakten van de fchyf overal gelyklyk raaken, en dat bygevolg deeze wryvers eene gelyke wryving geeven, wanneer men de fchyf doet omgaan.

Vermits de aandrukking van elk paar' wryvers hier gefcluedt door eene enkele fchroef, zo is het blyk. baar, dat men, door deezen toeflel, aan de wryving

zeer

Sluiten