Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 REIZE in ba BINNENLANDEN

ter aan, verzeld van een twintigtal Gonaquas, zoo vrouwen als mannen, die hen uit nieuwsgierigheid gevolgd waren; op eenen anderen tijd zou dit bezoek mij hebben kunnen mishaagen ; maar thans had ik veel voorraad van mondbehoeften en twintig eeters meer maakten mij in het geheel niet verlegen.

Men verwagt zeekerlijk onder de aankoomende wederom de fchoone Narina te vinden; maar hetgeen men voorzeeker niet zal gisfen en dat verwondering verwekken zal, is dat zij zig zoo wel wist te verbergen dat het eerst des anderen daags was dat ik uit haar zelve vernam dat zij reeds daags te voren aangekoomen was. De nagt wierdt geheel met zingen en dansfen doorgebragt ; maar, niemand willende beroovcn van eene vrolijkheid, welke de gelegenheid alleen hadt aangeregt, wilde ik hen ook niet ftooren.

Een der middelen om de meerderheid , die zig de laatdunkende Europeaan met volle regt boven de Wilden aanmatigt, op hen te behouden, is niet, gelijk men zou kunnen denken, hen bevreesd te maaken en overal bedreigingen en fchrik te verfpreiden; die dwaaze Helling is alleen bedagt door eenen vermetelen dwaas, of door eenen laaghartigen aan het hoofd van eene talrijke bende en die zijne magt gebruikt om heerschzugtige en harde wetten opteleggen ; het versch voorbeeld, dat ons de reizen daarvan opleveren , is een treffend bewijs dat het

niet

Sluiten