is toegevoegd aan je favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. 83

wanhoop fpruitende, voortrek, waren flegts een middel , dat de plaats van geestrijke wateren bekleedt , tot welke men in Europa altijd zijne toevlugt neemt, om eene zoo droevige twijfeling optehelderen, en welke die volkeren misfchen. De hevige fchudding, door die twee oude wijven in het werk gefteld, is een even kragtig middel, dat zeekerlijk goede uitwerking moet doen , naardien de Heer Sparman 'er bijvoegt dat de kranke 'er door bekwam.

De kinder-pokjes, die de Hottentotfehe kraaien en de volkplantingen zoo menigmaalen verwoest hebben, hebben zig flegts eenmaal onder de Gonaquas vertoond; zij fleepten meer dan de helft van hun volk weg; zij vrcezen die zoo zeer , die ziekte boezemt hun zoo veel fchrik in, dat zij, op de eerfte tijding dat zij zig in eene der volkplantingen openbaart, alles verlaaten en in het diepst der woeflijn wegvlugten; wee die hunner zieken, welke zij vermoeden mogten daar van aangeftooken te zijn ! overtuigt! dat 'er geen middel tegejis deeze gevaarlijke plaag is, hetzij het een vader, eene vrouw, een kind is, het verfcheelt niets, de ftem van het bloed fchijnt te zwijgen; men laat hen aan hun ongelukkig lot over; van hulp ontbloot, moeten zij van honger, zoo niet van de aanvallen der ziekte, fterven.

Deeze vrees, zoo natuurlijk bij wilde volkeren, weérfpreekt hunne zoo heilige vroomheid en zuivere F 3 ze-