is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. 103

diepst der wildernisfen moet zoeken. De Wilde heeft deeze beginzelen noch van de opvoeding,noch van de vooroordeelen ontvangen; hij is die aan de Natuur verfchuldigd; de liefde is bij hem eene zeer begrensde behoefte,- hij heeft dezelve niet, gelijk in de befchaafde landen, tot eene onftuimige hartstogt gemaakt, die wanorde en verwoesting na zig fleept'; te vergeefsch zou ik, op het voetfpoor van Buff on, die koorts der ziel, die ziekte van eene ontftooken verbeelding tragten uitteroeijen, nooit zou ik een altaar, met de rijke gefchenken der romanfchrijveren en dichteren bedekt, kunnen omverwerpen ; ik zou te veel te beft rijden hebben en de godheid , die haaren oorfprong aan zulke fchoone hersfenfchimmen verfchuldigd is , zou haare priefteren tegens mij oprekkenen en mij die zwaare heiligfchennis nimmer vergeeven,

Een phyfionomist , of, als men wil, 'een hedendaagfche fraaie geest zou de gezel fchappen kunnen vermaaken met den Hottentot, in de keten der. wezens , eene plaats aantewijzen tusfchen den mensch en de Orang - Outang ; ik kan hem zoo niet affchilderen; de hoedanigheden, die ik in hem acht, kunnen mij hem zoo laag niet laaten vernederen en ik heb zijn gelaat fchoon genoeg gevonden omdat ik weet dat zijne ziel goed is. Ik moet egter bekennen, dat hij in zijne wezenstrekken een bijzonder kenmerk heeft, dat hem eniger-G 4 maa*