is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 RElZE in de BINNENLANDEN

maakt heeft, ziet men zig niet zonder gemelijk* heid in de onmogelijkheid van zig die te verfchaffen.

Ik moet hier niet vergeeten te fpreeken van niet minder gewigtige dingen, en van welke ik eenen grooten voorraad opdeed; dat waren naalden, fpelden en naalden - kokers , gelijk ook enige ellen lint, en verfcheiden dozijnen OostIndifche neusdoeken, vooral roode en blaauwe; alle deeze dingen, naar welke de vrouwen of dogters der volkplanters de reizigers geduurig vraagen, zijn nodig om haare genegenheid te winnen en zelfs nog wat meer, als de gelegenheid zig aanbied. Ik nam ook, maar zeer t'onpas, eene kist met floten en harig floten mede, naardien ik meende enigen inwooneren in de binnenlanden daar mede dienst te zullen kunnen doen ; maar dat mij op mijne eerfte reis veel genoegen zou gegeeven hebben, wierd mij op deeze onnut, naardien ik maar een enkel flot bij eenen volkplanter van Nameroo heb kunnen kwijt worden , en nog geloof ik dat hij het flegts aannam om mij niet te weigeren; want ik zal openhartig bekennen dat ik , toen ik het hem gaf, zelf niet wist waar hij het aanflaan zoude, naardien 'er llegts twee openingen aan zijn huis waren, van Welke de eene, die tot eene deur diende, alleen des nagts met eene osfen-huid was toegeftopt,

en