Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRI K A 25

„ Hand van hier in het gebergte ", antwoordden zij mij, „ is de wooning van van der West„ huizen; zend iemand, van uw volk naar hem „ toe om hem wisiél - osfen te vraagen; hij kan „ u die geeven en zal u die voo.rzcekcr niet weigeren ".

Die naam van van der Westhuizen deed de twee broeders verbleekcn , i het was die van hunnen vader en zij vonden daar door dat het gevaar, 't welk zij verre afrekenden, zeer digt bij hen was. De grijsaard moest op de zoomen of aan den mond van de Groene Rivier zijn, daar zijne landen lagen ; maar de groote droogte en gebrek aan water hadden hem gedwongen zig met zijn vee in het gebergte te begeeven, daar hij nog eene andere wooning had. De twee Basters vreesden, als zij mij tot daar toe ver-: zelden, hunne blanke broeders te zullen ontmoeten en zig aan nieuwe beledigingen en aanvallen te zullen bloot Hellen. Dat denkbeeld had hen zelfs zoodanig verfchrikt, dat zij zonder op het verdrag met mij aangegaan te denken , zonder zig te bekreunen wat 'er van mij zou worden beflooten op ftaanden voet te vertrekken, hunne osfen medeteneemen en mij m£t'mijn voorfpan, mijne wagenen en 'mijn volk in mijne legerplaats te laaten. Het zou mij ligt gevallen hebben hun te taonen hoe flegt zulk eene behandeling was;

B 5 maar

Sluiten