is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a28 REIZE in de BINNENLANDEN

Nog wat verder gekoomen zijnde hoorden wij zingen, lagehen en fchreeuwen. De dieven waren vrolijk en maakten goede cier ten mijne kosten.

Hun gedruis was evenwel tot iets goed; mijne honden begonnen, toen zij hen naderden, zo© flerk te huilen, dat wij hen moesten muilbanden; maar zonder het vreeslijk gedruis dat hunne Hemmen verdoofde, zouden wijverraaden geweest zijn. Zie daar mij dan, voor de eerfte reis, in ftaat van oorlog met eene wilde horde en voorneemens haar met konst te beftrijden, zoo zij mij grooter magt tegenftelt^

Naardien de tijd niet gunftig was voor den aanval,, ftelde ik dien tot het aanbreeken van den dag uit, en, om denzelven op eene voordeelige? wijze te doen, gong ik mij met mijne bende agter eene bos dikke ftruiken verfchansfen, die, ons een veilig bolwerk tegens den aanval onzer vijanden verleenende, den onzen vrij wat verfterkte.

Het kreupelbosch was groot genoeg om alle mijne fchierers te bevatten en te befchutten en ieder van ons, enige takken ter zijde buigende, maakte zig eene foort van fchietgat, door welk hij de punt van zijnen fnaphaan kon fteeken en dus fchieten.

In deeze plaatfmg wagteden wij geduldig en in flilte het tijdftip van den aanval. De fchelmen

fchee-