is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AFRIKA. 231

Toen zij gewapend waren, kwamen zij eensklaps en op hetzelfde tijdftip alle uit hunne hutten , trokken op ons aan met een ijslijk gehuil, en lchooten eene wolk van pijlen op ons af, die, buiten fchoot zijnde, ons niet bereikten en op welke ik antwoordde door eene losbranding, welke ik altoos ©ver de hutten liet rigten.

De Wilden, ziende dat niemand hunner gekwetst was, verbeeldden zig dat mijne geweeren zoo verre niet droegen. Zij vereenigden zig alle en kwamen in woede op ons af. Ik wagtte hen onbezweken af, terwijl mijn volk hun toefchreeuwde dat zij mij mijne osfen zouden wedergeeven. Ik weet niet of zij in het algemeen gedruis ons verdaan konden, maar onder bereik van eene boog-fchoot gekoomen zijnde, zonden zij ons eene nieuwe wolk pijlen toe, die nu rondom ons ncdcrvicl.

Toen meende ik dat het geen tijd meer was om hen te ontzien en mij met een ij del gedruis te vergenoegen. Ik gaf dan last dat men op den man zoude aanleggen-, en onze lchooten kort op eikanderen volgende zagen wij weldra die geheele bende als mieren uit eikanderen loopen, elk zijns wegs vlugten met een gehuil, dat niet, als het eerfte, de kragtige uitdrukking van ftoutmoedigheid en het fein van den ftrijd, maar de kreet van wanhoop was.

p 4 Zii