is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a36" l REIZE in de BINNENLANDEN

Mijn eerfte denkbeeld was dat zij door enige van de horde ontdekt waren en uit agterdogt aan de wraakgierigheid waren opgeofferd; maar nader bij koomende wierd ik weldra uit den droom geholpen. Een van de twee had de onderfte kaak vermaalen, verbrooken en bijna geheel weggefcheurd. De lappen die 'er nog van overig waren en zijné tong, die bloot was, hongen bebloed op zijnen hals en zijne borst. Hij was ftervende en gaf geen teken van leven meer dan het flaan van de flag-ader. Maar het ontzagchelijk zwellen van zijn hoofd, de afgrijslijke verandering van zijn aangezigt, de verplaatfing van zijne oogen uit de oog-putten hadden hem zoodanig mismaakt, dat hij geene menschlijke trekken meer overig had en dat hij mijn gezigt affchrikte terwijl hij mijn hart verfcheurde.

Zijn makker had verfcheiden beeten of krabben op het lighaam, en den arm gebrooken of liever vermaalen op twee plaatfen. Egter was zijn ftaat op verre na zoo ellendig niet en hij kon zelfs fpreeken.

Wij ondervroegen hem omtrent de oorzaak van zijn ongeval; hij zeide ons dat, na dat wij hen verlaaten hadden, zij hun vuur uitgeblust hadden om niet door de Boschjes - mannen ontdekt te worden en dat zij daarna enige fchreden van malkanderen in flaap gevallen zijnde, hij kort daarna

op-