Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

© V E Ri DE GEWAS.se N. 6/

gewas in Europa; maar heeft veel grooter zaadkorrels, die van buiten zo hard als fteen, en van binnen mer een voedzaam meel gevuld zyn. Deeze vruchten worden van eenig vermogen geacht in hec graveel, en door de Roomfchen tot dunne Roozenkransfen of Pacernosters gebruikt. Ook bedienen de gemeene Vrouwen zich van dezelve tot een halsfier'aad, irt plaats van perels.

De Wilde üijen zyn een bloemgewas, hec welk een' wortel heeft in gedaante met onze Uijen overeenkomde, doch geheel anders van reuk en fmaak. De bladen van dit gewas zyn ruim drie voeten lang en zeer kronkelig , tusfchen welke de bloemen in groote trosfen te voorfchyn komen " rood en wit van kleur met purpere ftreepen en ongemeen groot. Deeze • bloem is vast een der fchoonfte van Batavia, en teffens welriekende, waarom dezelve ook overal in de tuinen wordt aangekweekt.

De Tabak groeit op Java zeer voorfpoedig, en komt in een vetten grond tot ruim acht voeten hoogte, met bladen van i4 duimen lengte en acht duimen breedte. Dan de beste zoort op Batavia in gebruik komt van Ternate, en deeze is alle in rokjes gefponnen, die aan het eene einde aangeftooken, tn aan het andere gezogen worden. Anderszins wordrde Tabak aan pakjes van twee ponden met gefpouwen rottingen by eikanderen gebonden.

De Fula Magori ia een der geachtfte bloemen, zo op Batavia als in de andere Indifche Gewesten, met welke geheele bedden worden vol geplant. De ftam deezer bloem heeft ten minften twee voeten hoogte, en is vol van door eikanderen geflingerde takjes met bladjes als van Kweepeereboomen, doch ongemeen glad. De bloem is fneéuwit, en niet grooter dan die van den Appelboom, beftaande uit vier bloembladen, die een zeer aangenaamen geur verfpreiden. Uit deeze fraaye bloemen wordt ook een water geftookt, eenige overeenkomst hebbende met ons Roozewater, doch veel aangenaamer van geur, en van veel vermogen tegen flaauwten, galachtige koortzen, en hoofdpyn: ook bezit dit water eene afvaagende kracht, die zeer gefchikt is om een fchoone kleur aan hec aangezicht ce geeven, terwyl het zelve teffens het gezicht verfterkc.

De Japanfche bloem is een fraay gewas, als onze Scokroozen mee wicte of purpere bloemen, die boven eikanderen opfchiecen, eersc benedenen daarna hooger, waar door deeze bloem alcoos in weezen is.

De Indiaanfche Goudsbloem heeft geen overeenkomsc mee de Europeefche behalven den naam; dezelve komc voorc uic oranje kleurige knoppen die boven aan de takjes zitten, en beftaat uit vier blaadjes van het fchoonfte oranje geel, waarom ook deeze bloem in veel achting is, en in alleho. ven geplant wordt. I B De

Sluiten