Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vw 't vaderland te schrijven. &35

Sterf • lijsten , door de Waarneemers aan de maatschappije gezonden, overneemen , dezelven onderzoeken , en het opgemaakte flot en verfchil , in de volgende Groote Vergaderinge moeten opgeeven.

Een ander zal zich met de Waarneemingen van de Thermometers, in alle de Landfchappen gedaan, moeten ophouden.

Een derde met die der Barometers.

Een vierde met die der Winden.

Een vijfde met die der Delfjtoffen , en zo vervolgens, l. Volgt men eene bijzondere orde en rangfchikking , bijzonder die van linn^eus j men zal in fommige deelen groote gaapingen vinden , en de Natuurlijke Historie onzes Lands zal, gelijk ik weet , dor , Xchraal , ftijf voorkoomen , en niet met lust geleezen worden, waar op ik meene dat wel degelijk gelet moet worden, Bij mij is 't wat anders eene Algemeene Natuurlijke Historie, of eene Natuurlijke Historie van een Bijzonder Land te fchrijven, ' Doétor houttuin heeft het eerlte , volgens eene vaste rangfchikking, met roem gedaan : wij moeten 't op eene andere wijze doen. Had ik vrijheid, ik kon mij nog lang met dit betoog ophouden ; maar nu zegge ik alleen , dat men het

voor-

Sluiten