is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het o r o {? d • ij s. 42J

na herhaalde proeven , bleef hij ook daarop liaan ; des 'was het , op den bodem der wijde Zee-fluis , ii graad warmer, dan in de lucht.

Alle deeze proeven bevestigen dus, dat het onder Water warmer was dan daar boven. En dit heeft, zo verre ik weet, altoos plaats, uitgezonderd eenige tijden in den zomer, wanneer men, zwoel weder met Zuidelijke Winden gehad hebbende, den Wind fchielijk in het Noorden ziet keeren, en eene fterke koelte aanvoeren. Het water is als dan , zelfs op het gevoel , veel warmer voor zekeren tijd, dan de lucht, om dat het zelve niet zo ras kan kouder worden.

Hoe diep decüe warmte in bet Water gaat, en de verfchillen, die daarbij voorkomen, heb ik wel begonnen waar te neemen , doch niet voleindigd: om datze mij in dat geval niet te llade kwamen. — Het zou egter wel der moeite waardig zijn , om , geduurende één geheel jaar, van tijd tot tijd, aaneengefchakelde proeven te neemen, omtrent de graaden van koude en warmte in de Zee, op verfehillende diep. ten. weitbrecht en gmelin hebben iets van dien aart in het Noorden van euröpa ondernomen (Comment. Academ. Scient. Petropol. torn. VII. et X.)

Zaliemant, na zo veele overtuigende proeven , nog beweeren, dat, juist en alleen ten tijde