Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. ii

Het voorname gevoelen toen ter tijd in Europa heerfchende wegens de waarfchijnlijkheid eenes noordwestelijken doortogts door de Hudfons baai, deed veele menfchen gisfen, dat de heeren knight en barlow dien doortogt gevonden hadden endoor denzei ven gekomen waren in de zuidzee langs Cakfornïè; véele jaren verliepen 'er alvorens men eenig ander overtuigend bewijs van het tegendeel' kreeg, dan dat middleton, ellis, Christopher en johnston niet in ftaat waren geweest zulk eenen doortogt te vinden. En niettegenftaande 'er jaarlijks een floep naar 't noorden op ontdekkingen werd uitgezonden en om handel te drijven met de Esquimaux, was het eerst in den zomer van 1767 dat men ftellige verzekering ontving, dat de arme heer knight en kapitein barlow in Hudfons baai waren omgekomen.

De Maatfchappij hield zich nu bezig met de visfcherij van zwarte walvisfchen, en Marmer eiland werd tot verfamelplaats beftemt, niet alleen uit hoofde van deszelfs gemakkelijke haven, maar ook Om dat men had opgemerkt dat de walvisfchen in den omtrek van dat eiland menigvuldiger waren dan aan eenig ander gedeelte van de kust. Daar dit het geval was, hadden de booten, welke op 't befpicden yan visfchen uitroeiden, dikwijls gelegenheid zeer digt onder den wal van 't eiland te komen, waar door zij een nieuwe 'haven aan 't oost-einde van het' zelve ontdekten ,

aan

Sluiten