is toegevoegd aan uw favorieten.

Landreis van 't Prins van Wallis Fort [...] naar den Noorder-oceaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103 LANDREIS

VIERDE HOOFDSTUK.

Verrichtingen gedurende ons verblijf aan U Pnns van Wallis fort, enin het begin van onzen derden togt, tot onze komst te Cloweij, daar wij kanoos foefelden in meij 1772.

Toebereidzels tot ons vertrek ~_ Th • i- ij j t wrfre/t. jfc weiger hutsdienst.

doende Indianen met mij te nemen. - De gouverneur is daar over gebelgt. - R verlmt het fort voor de derde maal. ~ Mijn lastbrief M dezen togt. - Voorraad van allerlei levensmiddelen fchaars. - W,j komen aan de iosfae„, en doodm er eemge herten. - Komen aan V Eilands-meir. _ Mitonaobee word ziek. - Aanmerking daar over. _ Vegen ons bij de overige der Indiaanfchc huisgezinnen. ^ Verlaten Eilands-meir. _ BefchrijvJng van t zelve. _ D, htrtm ■ ld; J_ f_

moeten een vreemd .Indiaan. ~ Veranderen van ke rs en dien van west-noordwest tot west

ten zuiden. - Trekken over de rivier Cathawhl cbaga, over Cosfed-meir, Sneeuwkogel meir en Snoekfneir. - Aankomst aan een tem van vreemden,

die