Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9$a* den NÖORDER-OCEAAN. 251

twee ei eren, en zijn zeer fchaars nabij de zeekust en de.noordelijke ftreeken van Buitfm baai.

De RooDB-iRST lijst!'rs, gemeenlijk aan de Hudftis baai rood vogels geheten, maar van anderen de Wart-vogel genoemd, uit hoofde zijner zang,''en van anderen de amerikaanfche kramsvogels, vertonen zich gemeenlijk aan Ghurcfrïll rivier tegen het midden van maij, zij maken hun nest van modder, gelijk de engelfche lijster, en leggen vier zeer fraije bkuwe èijeren. Zij hebben een luiden sangenamcn zang, welken zij gemeenlijk 's morgens en 's avonds doen hooren, wanneer zij op. den eenen of anderen hoogen boom nabij hunne nesten zitten; maar zoo haast de jongen vlug zijn, zingen de ouden niet meer, en verhuizen vroeg in den herfst naar 't zuiden. Zij zijn geénztós talrijk, en worden gemeenl'jk bij pareu geJen; zij woiden nooit gezogt als een artijkel van voedzel; maar als de Indiaanfche jongens hen dooden, Worden ze voor een goed eten sehouden, alhoewel zij fteeds azen op wormen en infecten, ' De tol'kan of grcot-bek'. Deze zwierige vogels bezoeken Churchill rivier in zommige jaren reeds in in "t laatst van maart, maar zijn geenzins veelvuldig; zij worden altoos bij paren gezien, en azen gemeenlijk op' de knoppen van populieren en wilgen. Het mannetje heeft allerfchoonfte karmozijn kleurde veders, die van het wijfie ziju van een dof vuil gro?n. In gedaante hebben zij veel van den engelfchen goudvink, maar zijn wel eens zoo groot. Zij maken hunne nesten in de boomen, zomtijds niet ver boven den grond; leggen vier witte eijers, welbe zij altoos in junij broeden. Men zegt, dat z'j in de lente aangenaam zingen, fchoon ik hun zang nooit

hoor-

Sluiten