is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 REIS door SPANJE;

de te Keinsham, Atford, Wraxal, Melksham, cn op de daarbij gelegen heuvelen.

Ons middagmaal te Maranchon gehouden hebbende, verlieten wij die plaats, en na omtrent drie of vier mijlen voortgereisd te zijn, verdween dc kalkfteen, welke opgevolgd wierd van een bijzonder foort van grof zand, gelijkende eenigzins na zemelen. Dit duurde echter niet lang, want te Aquihrejo kwamen wij voorbij twee hooge rotfen Van lijnen zeer witten zandfteen, welker laagen met een hoek van vijf en veertig graaden na den gezichteinder afhelden. Het land dat, wij, na de rijke valei van Maranchon verlaaten te hebben, tusfehen deze twee ellendige dorpen doortrokken, is weinig bebouwd, en, behalven twee bosfehen, liet dén van eiken, en het ander van groen-eiken Cilex), geheel naakt en onvruchtbaar,- niet tegenBaande deze bosfehen genoegzaam aantoonen, wat dit land zou kunnen voortbrengen.

De tarwe nabij Aquilarejo geleek op de akkers lialf verflensd, en de velden zijn bedekt met haanepoot.

Wij zagen dezen dag vijf gedenk - kruisfen, het één aan den ingang van een bosch, waar vier wegen te famen loopen, de overigen op de toppen der heuvels, van waar de roovers alles ontdekken kunnen wat op den weg omgaat,en hoe zij hunne vervolgers best ontkomen zullen.

Wij iliepen te Alcolea, hebbende, volgens de Guia de caminos, of wegwijzer, federt 's morgens ten drie uuren, niet meer dan zes en een halve

Spaan»