Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS door SPANJE. 23?.

dikwijls gefchokt door aardbevingen. Het is zeer opmerkenswaardig, dat, voor het aankomen van den fchok, alle bronnen hieromftreeks daarvan aangedaan worden, en het water in dezelve, tusfchen twee uiterftens, fchielijk rijst en daalt (*).

Op dezen weg ziet men, ten het einde van elke fpaanfche mijl, een klein aardig huisje met een tuin, dienende tot woonplaats voor den guardia Melcamim, die gehouden is den reiziger te befchermen, en de wegen te verbeteren. Hij is tot dat einde voorzien met genoegzaame wapenen en werktuigen; en trekt eene foldij van vijf reaalen, of omtrent elf ftuivers daagsch.

's Avonds ten zeven uuren kwamen wij te Roblar aan, en namen onzen intrek in de koninglijke herberg

(») In Spanje zijn de aardbevingen nergens zo menigvuldig, als in het koningrijk Palencia. bouvles verhaalt, dat zij gemeenlijk van een weinig regen vooraf gegaan worden; men hoort een ondeiaardsch gedruis, de lucht wordt donker, het water in de bronnen rijst twintig voeten, cn valt, na den fchok, terftond weder tot zijne gewuone hoogte. Het gebeurd echter fomtijds, dat daarbij de lucht helder blijft, geen onderaardsch gedruis gehoord wordt, en het water in de bronnen niet rijst. Tegen over Munlefa ftaat een hooge fteile rots, en op dezelve een oud Moordsch kasteel, 't welk door de aardbevingen niets geleden heeft. Dit fchrijft bouvles toe aan dc loodrechte ligging dezer rots, die uit eene enkele fteenklomp beftaat, welke tot diep in de aarde dringt. De berg Mmtefa is daartegen fa. jnengefteld uit■ verfcheiden horizontaaien laagen, of beddingen, welke minder vast verbonden zijnde, aan dien hevigen fchok geenen genoegzaamen tegenftand konden bieden.

Aant. van dm Ho-£d Vert,

Sluiten