is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

40* R E G I S T E Ri

L/lttENA , don PEDRO DE,

zijn afkomst en karakter II 251. Leenbezitters , waardoor

eertijds groot geworden

zijn II 237. Leen - regeering , heeft

weleer in Spanje plaats

gehad II 246. Lees - leslenaar van een

bijzonder maakzel I.

8..

Leon, ftad I. 370.

Lerida, ftad I. 188.

Levensmiddelen , prijzen van dezelve te Parijs I. 40. Van die in Spanje, ziet bij de befchrijving der meeste fteden en plaatfen door den fchrijver van dit werk bezocht.

Licee, een geleerde maatfehappij te Parijs I. 38.

Linnen bleekerij, meuwe

uitvinding wegens de

zelve I. 39. Lood, een Koninglijke

monopolie 11 181. Loog voor de bleekcrijen

(een nieuw) uitgevonden

L 39-

Looijerijcn, zijn in Spanje zeer flegt If. 320.

Lorca, ftad, en falpeter. werken aldaar IIL 114.

Lnanjo, vlek II 42.

Lijon , manufactuuren aldaar I. 46 en volgende. Zijde- weevers te Lijon , hunnen beklaaglijken toeftand 53 nadere aan.

merking dien aangaande III 386.

M.

Maaten en gewichten in Catalonien L 153.

Maatfehappij van Guipus* cos II 383.

Madrid doet zich bij de intrede fraai op I. 238» Botanifchen tuin 244. Bevolking 247. Buen-retiro 250. Nieuw paleis 252. Heerlijke fchilderijen in hetzelve 253. Salpeter - werk 262. Porcelein - fabrijk 272. Academie der gefchiedkunde 273. Academie der fraaije kunsten 277. Kabinet van natuurlijke historie 278. Het prado 282 Stierengevecht 363. Prijzen der levensmid. delen 348. II 264.

Maistranza, koninglijke t te Vaïencia, bijzondeiö inrichting van dezelve III 288.

Malaga, ligging dezer ftad 111. 10. Bevolking ii menigte van bedelaars 15. Menigte van aldaar gepleegde moorden 17. Stedelijke regeering i8< Oudheden 41. Prijzen der levensmiddelen 42. Malaga-wijn III 27. 29. Mal de la rofa II 10. Mal de ojos, bijgeloovigheid daaromtrent IIL 156.

Ma-lpartido, dorp II. 95-

Man-