is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E G I S T E ft. 443

Dat des konings van Spanje te Madrid 278Van den marquis de sonora 282-

JVavas del Marqués, dorp II. 110.

Navas 1'eral, dorp II. 110.

Nismes, fiad in Frankrijk I. 60.

Nitrum, ziet Sa!petev.

kodin, overfte II. 259.

Nonnen, haar getal in Spanje II. 214.

Noria, een werktuig om de velden te bevochtigen I. 9?. 165. 171.

Notarios , wat deze bij hun. ne aanftelling aan amptgeld betaa'en II. 182. Hunne verrichtingen 419. III. 19-

Nules ftad 111. 306.

O.

Ocana, ftad II. 266.

OLAViné, don parlo- de, ftichter der volkplantingen in Siërra Morena II. 276. Om welke redenen eigentlijk door de inquifitie vervolgd 330.

Olifants-tanden en beenderen in Siherien I. 14, Bij Bath in Engeland gevonden ibid.

Onverdraagzaamheid hindert den bloei des koophandels I. 50.

Oorlogen, hinderen den bloei des koophandels I. 50. Zijn oorzaak van ontvolking II. 222.

Oostewind, is omftreeks

Sevilla ongezond II.

3<1ö.

Opiaat van Dr. mas^evaix

UI. 137Opkoopcrs, wetten feeeüi

dezelve in Engeland II.

232.

Oppervlakte van Spanje II. 218.

Opponent en oppofitie., uitlegging dezer woerden III. 255.

Opvoeding wordt in Spanje , ook onder de grooten, zeer verwaerloosd 'I. 255.

o'r.siLLTj, gouverneur van Cadiz II- 355.

Orgel, fraai, te Sevilla II. 393-

Orihuela , ftad III. 159. Qropefa, kasteel III. 31?..

ortega, don cazim1r go-

mez, een zeer kundig apotheker te Madrid 11. 260.

Osfen, als trekdieren gebruikt I 45. III 54-134-

ossuna, hertog van, zijn uitgeltrekte bezittingen II. 238.

Oud-Castil'e i, deszelfs bevolking II. 216.

Üviedo, ftad II. 1.

P.

Paarden-fokkerij, is, in Spaire, onder zeer nadeel ige bepaal ingen- gelegd II. 230

Pacaretti - wijn II- 399-

pacheco , franoisco ,

fchilder II. 310. 'f z EA=»-