is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van ets-kundige uitspanningen, of Verzameling van plaatjens [...] met bijgevoegde verhandelingen, de teken- en ets-kunde betreffende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 52 )

OP DE AFBEELDING VAN MARYTJE van HARTEN, (*)

Qmfireeks de Maare Poort, en in andere wijken van Leyden bekend onder de kluchtige naam van

KLUIT WATER EN BR. IJ.

, iv/r

„ k lYXoet aan de Pasfagiers thands om een aelmoes vraegen,

„ Mijn Heer! fchoon ik in vroeg're dagen » Het zeer wej (tellen kon. — 'k Was in mijn jeugd gezocht; „ Tc Heb meenig jongeling het hoofd op hol gebrocht;

Want, lijder, 't fpijt mij thands, 'k was wel wat los van leven „ En, die niet kaeri'g was in 't geeven „ Stond ik al ligt een gunstje toe, „ Maar nu ben 'k al dat ijd'le moe; ' „ Ik fchik mij thands tot goedé zeden — Ik kruifig mijn bedorven leden, „ En wenschte, dat de dart'le jeugd, „ Zich toch wat vroeger, weer begaf op 't pad der deugd. -

Bravo, Marijtje! braaf! 't zijn dartele vermaaken, Nu gij het zondigen moet ftaaken .... Verheug u echter kind! dat uw bevalligheid, Gewis de kieschheid niet tot wellust heeft verleid. Als al de Hoertjes met uw fchoonheid moesten praaien , Zou meenig jong'ling niet van 't fpoor der reden dwaalen.

v. H.

(*) Onder *t afdrukken van dit vaersjen verneemen wij, dat masytje , deeïer waereld overleden is, gelukkig dus , dat wij even bij tijds ons in Haat gefteld hebben haar Afbecld-zel den Nazaat overtedragen.

Nota van den Uit ge ever.