Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar CHINA. I. HOOFD ST. i/"

„ hun hunne onderneemingen , hunnen Jc.nhu

„ voorfpoed en hunne hoop ; en daarna f^/J?

„ ftelde hij hun voor , met de geheelc zantj'eh'tp,

„ vloot naar Kanton te zeilen. Dit een en

„ ander, wel overwoogen zijnde, werd met

„ eenpaarigheid van ftemmen aangenomen,

„ en terilond ter uitvoer gebragt. — Bin-

„ nen weinig dagen kwamen zij voor het

„ vervallen kasteel, daar te vooren melding

„ van gemaakt is. Dewijl zij nu met

„ eenige tolken, zoo goed als zij ze had-

„ den kunnen bekomen, voorzien waren ,

„ hielden zij ras gefprek met fommigen der

„ mandarijns, die aan boord der keizerlijke

„ jonken waren. Zij gaven hun de reden

„ hunner komst te kennen. Zij verklaar-

„ den hun, naamlijk, dat hun voorneemen

„ was, in vreede en vriendfehap met hun

„ teleeven; begeerende alleenlijk, om* met

„ gelijke vrijheid, als de Portugeezen, met

„ hun te handelen; en , met de noocige

„ leevensmiddelen en andere fcheepsbehocf-

„ ten , tegen gereede betaaling, van hun

p verzorgd te worden."

„ Alle de mandarijns beloofden hun , dat „ zij hun verzoek ter kennis des onder„ konings van Kanton zouden brengen. In„ gevolge van dien vroegen zij uitbel

t. deel, B „ van

Sluiten