is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iió BRITSCH GEZANTSCHAP

Vaart van,, Oorlogfchepen moogen hunne booten mouth » niet zenden aan boord van fchepen, die naar Ma- „ 0p de ree komen, voor dat zij door de

dera. J

Den Hen-r, zoogenoemde gezondheidsboot (V), dat

v is, die boot, welker zaak het is, on-

mamd ,, derzoek te doen, of 'er eenige befmet-

I792' „ lijke ziekte aan boord plaats heeft, be-

„ zocht is. — Ten aanzien van fchepen,

,. die vertrekken , moet hetzelfde in acht

,, genomen worden ; niemand mag dezel-

„ ven naderen , nadat de bedienden der

haven aan boord van dezelven geweest

„ zijn , om naar inboorlingen des eilands,

„ die heimlijk wilden vertrekken, of naar

,, verboden goederen, te zoeken. De En-

„ gelfche oorlogfchepen groeten het kas-

,, teel met dertien kanonfchoten, nadat zij

„ de verzekering ontvangen hebben , dat

„ men hun met gelijk getal beantwoorden

„ zal."

„ Geduurende de zomermaanden, moo„ gen de fcheepsbooten vrijelijk op het j, ftrand landen; maar, wanneer men geene „ koopmanfchappen aan land te brengen „ heeft, is het beter, zich in alle jaarge„ tijden daarvan te onthouden, niet alleen,

„ om

(0 Pratiaue-boat, Chaloupt-pratiaus,