Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o BRITSCII GEZANTSCHAP

Vaart van „ trapswijs, en rijst tot de hoogte van marr'£e » een' vuurbraakenden berg. Ten zuid-

Tag°- ,, westen van die hoogte is een oneffen

Den twee- , . .

den van ,, grond. Vervolgens ziet men een hoogen,

ï'l^nd » onregelmaatigen berg, veel verheevener U9.z. „ dan de kegelachtige vuurfpuwende berg. „ Wij lieten het eiland op den noordwest„ lijken afftand van omtrent tien Engelfche „ mijlen van ons. De noorder breedte van „ hetzelve was vijftien graaden tien minuu„ ten, en de lengte drie en twintig graaden „ vijf minuuten westwaard van Greenwich. „ De afwijking van het kompas was hier „ twaalf graaden westwaard. Dm der- » Den volgenden dag, des morgens ten den van ^ zes uur, ontdekte men het eiland Sannmii. v> TaS° •> en omtrent den middag, liet de „ Lion, op de ree van Praya, het anker , vallen , in zeven vademen water, heb„ bende hetzelve de kerk noordnoordwest „ ten westen , en den noordöosthoek van „ een klein eiland in de baai noordoost. De „ grond is daar beter, dan op de diepte van „ twaalf of veertien vademen ; cn waar „ meer diepte is , is de grond oneffen en M niet veilig. — De ree ligt voor de win3> den van het zuidoosten tot het west ten s> zuiden open: maar men onderftelt, dat

„ dee-

Sluiten