is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^6 BRITSCH GEZANTSCHAP

Befchrij- *c algemeen een weinig onder, de middelBiodeJ».baare grootte der Europeërs; maar gezet, tiriro. wel gefpierd, en zeer vlug. Zij zijn ligtDen ne- c gen en bruin van kieur, hebben zwart, grof en

twmtig- rj^jj riajr zeer bunnen baard , en lange

Jien van 7 °

ó'/flg-t- zwarte oogen, die geen blijk van zwakÏ7P3- hcid van verftand te kennen geeven. Ook kondigen hunne gezigtstrekken , te famen genomen, duidlijk aan, dat 'er niets laags of gemeens in hun karakter is; maar, integendeel ' is hun gelaat en de opflag hunner oogen vol kracht en vuur. Zij fchijnen , in het genot eener onbepaalde vrijheid , het allergrootst behaagen te fcheppen. Zij behouden, buiten twijfel, eenen erfiijken haat tegen en afkeer van de veroveraars van hun land, mijdende de verkeering met hun, en blijvende altijd op een' aanmerklijken .afftand van de groote en uitgebreide volkplantingen der Portugeezen; en zoo dikwijls zij eenen van deeze Europeërs afzonderlijk en zonder befcherming vinden, vermoorden zij hem zonder eenig mededoogen. — Het grootfte gedeelte der kust, die zich tusfchen Rio de Janeiro en Bahia uitftrekt, wordt nog door hen bewoond, of in menigte bezocht; eene omftandigheid, welke belet, dat 'er tusfchen die

bei-