is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 Reize door Syrië en Egypte.

TIENDE HOOFDSTUK. % L

Fan de tollen en imposten.

De beftiering der tollen en uitgaande regten maakt , gelijk in geheel Turkye, eene der voornaamfte bezigheden der regeering uit. Degeen, die dezelve beheert, is tegelijk boekhouder en algemecnc pagter. Alle uit-en inkoomende regten en tollen hangen van hem af. Hij benoemt tot alle de onderhoorige ampten om. dezelve te ontvangen degeene, die het hem behaagt. Hij geeft ook de paltes of uitfluitende voorregten van de natieën van Terdni van de weedasch van Alexandrie, van de casfia van het land van Thebe , en van de fenebladeren van Nubie; in een woord hij is de willekeurige opperbcftuurer van den handel, welken hij naar zijne zinnelijkheid regelt. Zijne verpagting is nooit voor langer dan voor een jaar. Zijne pagt was in het Jaar 1783 duizend beurzen, die, tot vijf honderd piasters Ae beurs, en tot vijftig Franfche Huivers èt piaster, twaalf honderd en vijftig duizend livres

uit-