Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 Reize door Syrië ën Egypte

£ L F D Ë HOOFDSTUK,

| il

Vd'd dé Stad Kairoi

jhy^Vo, van welk ik reeds dikwijls gefprookeri heb, is eene zoo vermaarde Had, dat het noodig is dezelve nog wat nader te leeren kennen. Deeze hoofdftad van Egypte draagt in dat land den naam van El-Kdhera , waarmede haar ftigter haar benoemde; de Arabiers kennen haar niet dan onder den naam van Masr, die geene bekende betekenis heeft, maar die de oude Oofterfche benaaming van Neder-Egypte fchijnt te zijn (V). Deeze ftad ligt op den Oostlijken oever van den Nyl, op

een

Ca) Die naam van masr heeft dezelfde medeklinkers als die van mar - alm, door de He-breen aangehaald, welke, om het meervoud, in hetwelk hij ftaat, eigenlijk debewooners van de Delta fchijnt te betekenen, terwijl die van het land van Thelie beni - kous of kinderen van kous genaamd wierden.

Sluiten