Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elfde Hcofdftuh egg

een vierde mijls afftand van dien vloed, hetgeen haar van een groot voordeel berooft. Het kanaal, door hetwelk zij met denzelven gemeenfchap heeft, kan zulks niet vergoeden, naardien 'er geen loopend water in is dan geduurende de overftrooming. Als men hoort wat van groot Kairo gezegd wordt, zou men nieenen dat het ten minften eene hoofdihd als de onze zijn moest; maar als men in aanmerking neemt dat men zelfs bij ons de fteden eerst zedert honderd jaaren is begonnen te vcrftercn, zal men wel begrijpen dat in een land, waarin alles nog in de tiende eeuw terug is, zij ook in de algemeene barbaarschheid deelen moeten. Ook heeft Kairo geene van die groote openbaare of bijzondere gebouwen, noch die regclmaatig omgebouwde pleinen , noch die regte ftraaten, in welke dc bouwkunst haare fchoonheden ten toon fpreidt. In den omtrek ziet men niet dan ftoffige heuvels, opgeworpen door de puin, welke men daar alle dagen opwerpt en daarbij beledigen de menigte graflieden en de ftank der vilplaats en het gezigt en den reuk. In de ftad zijn de ftraaten eng en kronkelend,

en,

(a) Sultan Selim hadt fchuiten aangefteld om dezelve gedimrig naar de zee te vervoeren, maar men heeft die weêr afgedankt om zig het daartoe gefielde geld toetóeigenen.

Sluiten