is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 I N H O U D.

Die der flaaven, welken men daar invoert. — De meesten der laatfien behooren tot het vrouwlijk ge/lacht. —De keizer van Java heeft eene krijgsmacht , uit vrouwen beftaande. — Andere fouvereinen op het eiland Java

De inboorlingen van Java zijn zeer verzot op het fpel. — Doodlijke gevolgen dier zucht voor het fpel. — Op- , fiand der Chineezen te Batavia tegen de Hollandfche regeering aldaar. — Eene menigte Chineezen, bij die gelegenheid, ter dood gebragt. -ï- De Hollanders ontfchuldigen zich deswege bij den keizer van China. — Merkwaardig antwoord van dien fouyerein aanhef gezantfchap deswege. — De Chineezen behouden hunne oorfpronglijke gewoonten te Batavia. — Voorbeeld daarvan in den eerbied voor hunne voorouders, en in de wijs hunner be* graafnisfen. — Nuttigheid der Chineefche inwooners te Batavia. — De aframmelingen der Portugeezen te Batavia , behouden wel hunne taal, maarhebben hunnen godsdienst ver laaten, en dien der Hervormden aangenomen. — Schikkingen, door de Hollandfche Oost»