is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

ftraat van Stmda. Den zeventienden van Lente, maand. »7P3.

i ]

170 BPJTSCH GEZANTSCHAP

gebezigd. Eer zij dit werk beginnen, offeren zij altijd vooraf eenen buffel,— eene gewoonte, welke de Javaanen daags voor eene buitengewoone onderneeming ftandvastig volbrengen. Ook fpreeken zij eenige gebeden uit, zalven zich met welriekende olie, en berooken den ingang van het hol met gom benjoin.

Nabij fommigen dier holen, wordt eene befchermgodin aangebeden. De priester derzelve brandt reukwerk , en legt zijne befchermende handen op allen, die zich gereed maaken , om in een hol neer te daalen. Ten zeiven tijde bereidt men zeer zorgvuldiglijk eene flambouw, die van de gom, welke uit eene foort van boomen, op het nabuurig gebergte groeiende, druipt, gemaakt wordt, en niet ligt door vaste lucht of onderaardfche dampen uitgebluscht wordt.

Sommige natuurkenners verzekeren, dat de zwaluw, welke de nestjes, die met zoo veel graagte" gezocht worden, toeftelt, geele veeren met witte plekjes in haaren taart heeft; 't welk lÏnnjeus echter mor haar kenfchetfend karakter verklaard ïeeft. — Intusfchen is het mooglijk, dat er twee foorten, of verfcheidenheden van

die