Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR CHINA. IX. HOÖFDST. 233

De kust van Tfiompa- ligt veel hooger boven de oppervlakte der zee, dan die van Kambodia. Op den negentienden van Bloeimaand ontdekten wij dezelve, gelijk ook het Tygerëiland, nabij de kust van Tfiompa gelegen; en, den volgenden dag, twee kleine eilandjes, Pulo Kambir de Terre, en Pulo Cecir de Mer, genaamd,— Tfiompa, met het bloote oog gezien, vertoonde zich als een fchoon, bevallig en welbebouwd landfchap, van den oever der zee landwaard in, zachtkens rijzende, en door verfcheidenheid van wei- en koornlanden op een aangenaame wijs verfraaid. Maar, wanneer men het, door middel van verrekijkers, naauwkeuriger onderzocht. verdween deeze fchoonheid en fchitterende rijkdom gantschlijk, wordende integendeel vervangen door het akelig gezigt van onmeetlijke ftreeken bleek en geelachtig zand . welker effen oppervlakten door beddinger zwarte rotfen , haare naakte kruinen to een aanmerklijke hoogte verheffende, afge broken waren. Deeze beddingen of reiëi hooge fteenrotfen vertoonden, als een ge. vlakte tijgerhuid, op verfcheiden plaatfen beurtling, witte en zwarte ftreepen et plekken, die, wanneer de zonneftraalei P 5 hun

Vaart

vanPulo-

Condore

naar de

baai van

Turon.

Den

achttienden van Bloei, maand. Ï793.

t

l

t l

Sluiten