Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaart

vanPulo-

Condore

vaar de

baai van

Turon.

Den

achttien'

den van Bloei, maand. 1793.

<

j

J ( \ i

3 s 5 3 5 9 9 «:

234 BRITSCH GEZANTSCHAP

hunnen glans op dit ftrand wierpen, fterk in de oogen vielen. ■■— Het zeewater is, licht bij deeze kust, zoo ongemeen heiier en doorfchijnende , dat men van het aovenfte der galderij van een fchip het anderfte van het roer duidÜjk kan zien.

Op de noorder breedte van twaalf graa. len vijftig minuuten ligt de kaap Varella. \chter dezelve, meer landwaard in, rijst :en gebergte, welk merkwaardig is, omlat op deszelfs top een hooge rots zich, ;elijk een toren, in de hoogte verheft. — ren noorden van deeze kaap is Quinxorig, of de baai van Chin-chin, welke loor de Cochinchineefche vaartuigen zeer reel bezocht wordt. Volgens het handchrift, welk wij hier boven (ƒ>) hebben angehaald : „ is zij een voortreflijke ha, ven, waarin de fchepen tegen alle win, den beveiligd zijn. De ingang is zeer , naauw; en, wegens gebrek aan genoeg, zaame diepte van water, moeten fche; pen, die zwaar gelaaden zijn, wachten, , tot dat de zee hoog is. Zij ligt op i dertien graaden twee en vijftig minuuten , noorder breedte."

Den

(^>) Bladz. 232.

Sluiten