Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar CHINA. XI. hoofdst. &9

hec middenpunt der oostkust van China, en in de nabijheid van Korea, Japan, Leoe-keoe en Formofa, veroorzaakt hieromftreeks , en bijzonder te ning-poe, eene welvaarende ftad der aangrenzende provincie tche-tchiang, waartoe alle de Chu - fan - eilanden behooren , eenen aanzienlijken koophandel. —i Eén enkele haven dier provincie zendt, jaarlijks , twaalf fchepen naar Japan, om koper te haaien.

Kort nadat de Clarince het anker had uitgeworpen, kwamen verfcheiden burgerlijke en krijgsbedienden aan boord , om naar de reden van dat bezoek te vernee. men. Toen de bevelhebber van het fchip zich daaromtrent verklaard had, werd befloten, dat de Engelfchen den volgender morgen aan land zouden gaan , om der opperbevelhebber van Chu - fan voorgeftek te worden, en hem hun verzoek te doen Om den bovengemelden Chïneefchen amp tenaaren als tolk te dienen, was teven, met hun aan boord gekomen een koop man hunner natie , welke, voorheen toen het den Engelfchen nog vergunt was, dit gedeelte van China te bezoeken

me

De

Chu-fan* eilanden. Den tweeden van Hooimaand.1793-

/

l [

» l t C

Sluiten